🔴 استخدام اپراتورچاپ 

– آشنا به دستگاه های کپی

–  آشنا به امور دفتر فنی
▫️شماره تماس: 09135201145 – زحمتکش

۱۳۹۸-۱۰-۲۵ ۰۷:۵۱:۲۲ +۰۰:۰۰