🏆 فراخوان هفتمین رقابت بین المللی کارتون Bursa ۲۰۱۹

■ مهلت: ۲۵ دی ۱۳۹۸
■ شرکت در فراخوان رایگان است.

جوایز:
■ جایزه نفر اول: مبلغ ۳۵۰۰ TL و لوح تقدیر
■ جایزه نفر دوم: مبلغ ۲۰۰۰ TL و لوح تقدیر
■ جایزه نفر سوم: مبلغ ۱۰۰۰ TL و لوح تقدیر
■ و از سه نفر دیگر نیز تقدیر خواهد شد.

🌐سایت فراخوان:
http://tabrizcartoons.com/en/competitions/12193-7th-kalder-bursa-international-cartoon-contest-tourkey-2020.html

کتاب های PDF
دوره های حضوری