آشنایی با گرافیتی

گرافیتی چیست؟

گرافیتی چیست؟

هنر شهری و گرافیتی امروزه  در تاریخ دنیای مدرن ریشه دوانیده است و  تنه ای نسبتا تنومند  یافته. به طوری که شاخه های آن  در تمامی دنیا  گسترش یافته  است  . این هنر در طی سالیان به شکل های گوناگون دچار تغیر و پیشرفت شده  و در مسیر خود تجربه های فراوانی را به ثبت رسانید ه در این مطلب تلاش می شود تا انواع اصلی سبک های شناخته شده را برای مخاطبین  و هنرمندان  بازگو کرده تا  در حین مشاهده آثار تا حدودی از نوع اجرا و سبک و روش کار هنر مندان نیز مطلع باشند

امضا زنی

امضا همانطور که از نامش پیداست  ساده ترین اثری است که روی دیوار ها می بینید. این نوع گرافیتی هرچند از اولین انواع گرافتی محسوب می شود اما امروز ه در جامعه هنر شهری به تنهایی وجهه خوب و هنری ندارد و به نوعی با وندالیسم پیوند می خورد

ترو آپ

ترو آپ طرحی  با اندازه بزرگ که از یک یا چند رنگ زمینه ساده و سریع و یک آوت لایت یا خط محیطی  معمولا با قطر ۵ تا ۲۰ سانتی متر اجرا می شود . این آثار می توانند بسیار زیبا و خلاقانه اجرا شوند و نمونه ای از هنر شهری و گرافتی محسوب می شود

اثر

اثر که همان اثر هنری  است به نقاشی گفته می شود که از غنای بصری بیشتری برخوردار بوده و از نقطه نظر هنری قابل بررسی باشد . یک اثر معمولا از رنگ های بسیاری تشکیل شده و از کنار هم گذاشتن خلاقانه حروف  تصویر زیبا  حتی ناخوانا را ایجاد می کند

۱۳۹۸-۴-۳ ۰۹:۵۵:۵۶ +۰۰:۰۰