🔴 شرکت معتبر در محدوده بلوار جمهوری نیروی طراح خانم / آقا نیاز دارد.
▫️شرایط: تسلط کامل به نرم افزارهای الستریتور و کورل دراو و فتوشاپ، دارای سابقه کاری مربوطه
▫️حداکثر سن 35
▫️ساعت کاری 7:30 الی 3عصر، (حقوق و مزایا قانون کار و بیمه )
▫️شماره تماس: 35251710 داخلی 100

۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ۰۹:۱۳:۰۴ +۰۰:۰۰